Avoimuus mediakulttuurissa luo edellytyksiä kasvatukselle – avoimesta mediamateriaalista tutkimustietoon

Mediakasvatuksen kentällä on totuttu näkemään media sen eri muodoissaan resurssina kasvatukselle. Tämän lisäksi kasvatuksessa tarvitaan ajantasaista ja huolellisesti tuotettua tietoa eri aiheista, niin kasvatuksesta itsestään kuin erilaisista mediakulttuurin ilmiöistä. Avoimen mediakulttuurin edistäminen on siis tärkeää mediakasvatuksen kentällä.

Avoimet mediasisällöt kasvatuksen resurssina

Mediaa analysoimalla voidaan päästä kohti syvällisempää ymmärrystä median merkityksestä ja sen toimintatavoista. Miten media esimerkiksi rakentaa kuvaa maailmasta? Median avulla voidaan myös käsitellä elämän mitä erilaisimpia asioita. Analysoitavasta avoimesta mediamateriaalista voi esimerkiksi nostaa elokuvakasvatussivusto Elokuvapolun. Mediasisältöjä ei kuitenkaan tarvita pelkästään media-analyysejä varten vaan myös omaan tuottamiseen, omaehtoiseen tekemiseen ja itseilmaisuun. Avointa ja helposti hyödynnettävää mediamateriaalia tarjoaa Ylen avaama äänitearkisto, jonka kautta ääniä saa käyttää vapaasti, ainoastaan lähde mainiten.

Media on kasvatusta tukevan tiedon lähde. Internet itsessään on valtava tietovaranto, johon tallennetaan dataa ja informaatiota eri muodoissaan jatkuvasti. Esimerkiksi tutkimustieto hyödyttää niin kasvattajia kuin tieteentekijöitä. Kaikki tieto ei kuitenkaan ole helposti tai maksutta saatavilla. Tutkimusperustaisuuden edistäminen kasvatustyössä voi helposti jäädä haaveeksi, mikäli maksumuuri nousee eteen. Onneksi ongelmaan on erilaisia ratkaisuja.

Miten päästä käsiksi tietoon?

Yksi tapa on etsiä tarvittavaa tietoa kirjastosta tai hakea erilaisia populaarimpia kirjoituksia, joita tieteilijät ovat kirjoittaneet tekemiensä tutkimusten pojalta. Näitä voivat olla muun muassa kirjat, artikkelit tai vaikkapa blogitekstit.

Toinen ratkaisu ovat erilaiset open access -tyyppiset lehdet ja muut avoimet julkaisut. Niissä artikkelit ja kirjoitukset ovat julkaistu vapaasti kaikkien saataville. Tiedon avaamisella on nähty olevan suurempi hyöty kuin sen panttaamisella. Mediakasvatuksen näkökulmasta mielenkiintoisia artikkeleita julkaiseva Media & viestintä -lehti julkaisi ensimmäisen open access -numeronsa tänä vuonna.

Myös me KAVIssa pyrimme tuomaan tuottamamme mediakasvatuksellisen materiaalin kaikkien saataville verkon kautta. Osoitteessa kavi.fi/meku/julkaisut löytyy muiden muassa viimeisin selvityksemme koskien mediakasvatuksen kentällä tehtyjä hankkeita.  

Avoimemman kulttuurin puolesta tehdään työtä jatkuvasti eri tahojen toimesta. Mielenkiintoinen esimerkki on opiskelijoiden ja nuorten tutkijoiden alulle laittama Open Access Button -työkalu. Selaimeen asennettava nappi etsii maksumuuriin törmätessä käyttäjälle verkosta tutkimuksen vapaana olevia versioita. Mikäli avointa versiota tekstistä ei ole, voi ohjelman kautta ottaa suoraan yhteyttä tekstin kirjoittajaan. Projekti tekee myös vaikuttamistyötä tiedon vapaan saatavuuden puolesta. Vaikka nappi ei ratkaisekaan koko ongelmaa, on se yksi askel kohti avoimempaa julkaisukulttuuria.

Valmiit tulokset eivät kuitenkaan ole ainoa tutkimuksen avoimuuden muoto. Monet tieteenkentän toimijat ovat ottaneet askeleen pidemmälle ja tarjonneet tutkimusdataansa avoimeen käyttöön. Avaamalla tutkimusaineistojaan yhä useammat pääsevät tehtyä arvokasta työtä hyödyntämään ja aiheen käsittely voi näin syventyä ja monipuolistua. Teoriassa kuka tahansa voi perehtyä kerättyyn aineistoon itse ja hyödyntää sitä omasta näkökulmastaan. Aineistojen hyödyntämistä tukee esimerkiksi Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Miten mielestäsi mediakulttuurin avoimuutta voitaisiin entisestään edistää?

Lauri Palsa
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

P.S. Mikäli haluat tietää tutkijoiden ajatuksia avoimesta julkaisusta voit tutusta Taylor & Francis -kustantajan toteuttamaan kyselytutkimukseen ja sen tuloksiin. Sivustolta pääset käsiksi myös kyselytutkimuksen pohjana olevaan aineistoon. Näin pääset tarkastelemaan tilastotyökalun avulla vastauksia julkaistuja tuloksia tarkemmin.

 

KAVIn työntekijät , MEKU