4H-kerhoissa oppii mediataitoja

Yhdessä verkkoon! on Suomen 4H-liiton mediakasvatushanke, joka keskittyy nuorimpiin 4H:laisiin eli 6–12-vuotiaisiin kerholaisiin eri puolilla Suomea. Hanke käynnistyi elokuussa 2013 ja jatkuu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella myös vuonna 2015.

Tavoitteena on kehittää lasten kanssa työskentelevien toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten osaamista ja vakiinnuttaa mediakasvatus osaksi järjestön tekemää nuorisotyötä. Verkkoperustaisen nuorisotyön kehittäminen on nostettu Suomen 4H-liitossa yhdeksi strategiakauden 2014–2016 toiminnan päälinjauksista.

Mediaa opitaan itse tekemällä

Yhdessä verkkoon! -hankkeessa on kehitetty 4H-kerhotoimintaan Me mediassa -teemakerho, jossa lapset oppivat turvallisia mediataitoja. 4H-harrastuksessa opitaan itse tekemällä ja mediakerhossakin mediataitoja harjoitellaan tekemällä itse mediaa, esimerkiksi ottamalla valokuvia, kuvaamalla videoita ja kirjoittamalla kerhoblogia. Samalla lapset pohtivat vaikka sitä, mitä heidän pitää ottaa huomioon ennen sisältöjen julkaisemista verkossa. Ensimmäiset Me mediassa -kerhot käynnistyivät keväällä 2014 ja tänä syksynä kerhotoiminta on jatkunut vilkkaana. 4H-kerhoja järjestävät paikalliset 4H-yhdistykset eri puolilla Suomea ja niitä ohjaavat koulutetut kerhonohjaat. Vuosittain erilaisia 4H-kerhoja järjestetään yli 2 600.

Lasten oma verkkoyhteisö

Mediakerhotoiminnan rinnalla järjestössämme kehitetään TOP-tehtävien ympärille rakentuvaa 6–12-vuotiaille suunnattua vuorovaikutteista verkkoyhteisöä. TOP-tehtävät ovat pedagogisesti pohdittuja, tekemällä oppimiseen ja yritteliäisyyteen kannustavia tehtäviä, joita käytetään aineistona 4H-kerhoissa. Alakouluikäisille suunnattuja tehtäviä on noin 900. Uudella TOP-tehtäväsivustolla lapset voivat julkaista valokuvia TOP-tehtävien pohjalta tekemistään vesirattaista, porkkanakakuista ja huopaheijastimista ja kommentoida muiden tuotoksia. Samalla harjoitellaan netikettiä ja vuorovaikutusta verkon välityksellä. Uusi TOP-tehtävät-sivusto avautuu marraskuussa 2014.

Yhdistysten 4H-väki mediakasvattajina

Varsinainen 4H-nuorisotyö tehdään 234 paikallisyhdistyksessä eri puolilla Suomea. Yhdessä verkkoon! -hankkeessa on järjestetty koulutuksia 4H-yhdistysten toimihenkilöille ja kerhonohjaajille Tampereella, Turussa, Kälviällä, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä. Tavoitteena on ollut parantaa lasten kanssa työskentelevän 4H-väen tietoja ja taitoja lasten turvallisen mediakäytön tukemiseen.

Aihe on otettu hienosti vastaan. Koulutuksiin on osallistunut yli sata 4H-nuorisotyöntekijää, mikä kertoo siitä, että lasten mediataitoja pidetään paikallisissa 4H-yhdistyksissä tärkeinä. Harvemmin enää kyseenalaistetaan, miksi 4H-järjestön pitää ylipäätään tehdä nuorisotyötä myös verkossa. Sen sijaan esiin nousee esimerkiksi paljon pelkoja siitä, kuinka lasten turvallisuus voidaan taata verkkomaailmassa. Moni aikuinen kokee verkossa olonsa epävarmaksi. Lapset eivät kuitenkaan pärjää siellä yksinään, joten tarve nuorisotyöntekijöiden osaamisen ja varmuuden lisäämiseen on suuri. Olemme iloisia, että pystymme ensi vuonna jatkamaan Yhdessä verkkoon! -hankkeessa sekä toimihenkilöiden että vapaaehtoisten kouluttamista ja tuottamaan lisää konkreettisia työkaluja heidän avukseen. 4H-järjestön yhteinen matka verkkomaailmassa jatkuu!

Jutta Setälä
hankekoordinaattori
Yhdessä verkkoon! -hanke, Suomen 4H-liitto

www.4h.fi, www.toptehtavat.fi (Uusi sivusto avautuu loppuvuodesta 2014.)

Kuva: Sanna Korhonen (Salon 4H-yhdistyksen Me Mediassa -kerho)