Mediakasvatus

Mediataide kasvattaa!

Mediataide kasvattaa! on AV-arkin ylläpitämä media- ja taidekasvatuksen verkkopalvelu, josta löytyy kattava määrä kotimaisia mediataideteoksia vapaasti esitettäväksi opetuskäytössä. Teosten rinnalla palvelusta löytyy katsomiskokemuksen purkuun tarkoitettuja tehtäviä, jotka kannustavat myös omaan median tuottamiseen.

suomi

Mediatarinat jakoon – Nuorten mediakulttuuria tallentamassa ja tukemassa

Viime syksynä Tekniikan museossa käynnistettiin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Mediatarinat jakoon -hanke, johon yllä olevat kysymykset oleellisesti liittyvät. Yhdessä yläkoululaisten kanssa hankkeessa tehdään työpajamalli, joka perustuu nuorten tapaan luoda ja jakaa mediasisältöjä. Toiminnalla tuetaan nuorten tasapainoisen ja turvallisen mediasuhteen kehittymistä ja sekä monilukutaitoa.

suomi

Media-avain tukee vanhempia mediakasvattajina

Koulukinon Media-avain-palvelu arvioi lasten- ja nuortenelokuvien myönteisiä viestejä, roolimalleja ja sopivaa kohderyhmää. Hankkeen puitteissa luodun kriteeristön avulla arvioidaan elokuvien sisältöä ja annetaan vanhemmille vinkkejä mediaelämysten purkamiseen yhteisen keskustelun kautta. Millaisia tunteita tarina herätti? Millaisia ratkaisuja henkilöt tekivät? Kenelle elokuva antoi äänen?

suomi

Parempi netti virtaa yhteistyöstä

Suomessa televisiokanavilla on lakisääteinen velvollisuus esittää ikärajatiedotusta, mutta lisäksi kanavat tekevät yhteiskuntavastuuseen liittyvää työtä tiedottamalla mediakasvatuksesta yhteistyössä kanssamme. Kansalaisten, erityisesti lasten ja nuorten mediataitojen kehittäminen on tavoite, jonka vuoksi työskentelemiseen on Suomessa vahva tahtotila niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannellakin sektorilla.

suomi

Kansainvälistymistä hankkeilla ja tutustumiskäynneillä: Yhteenvetoa mediakasvatuksen ajankohtaisista rahoitusmahdollisuuksista

Mediakasvatuksen kansainvälisyys on keskiössä medialukutaidon edistämiseksi asetettujen Hyvä medialukutaito -suuntaviivojen (HMS) neljännessä tavoitteessa. Sen mukaan Suomen globaalia toimijuutta mediakasvatuskentällä voidaan edistää muun muassa globaalilla vaikuttamistyöllä sekä edistämällä lasten ja nuorten äänen kuulumista kansainvälisillä foorumeilla. Globaalin toimijuuden näkökulmasta pohjoismainen, eurooppalainen ja kansainvälinen yhteistyö ovat tärkeitä.

suomi

Sosiaalisen median vuoksi Suomesta Syyriaan?

Kysymyksiä on merkityksellistä miettiä myös mediakasvatuksen näkökulmasta, jonka asialistalle radikalisaatiokeskustelu on nostettu. Radikalisoituminen herättää tällä hetkellä yhteiskunnallista keskustelua. Ilmiötä määritellään eri tavoin, ja aina radikalisoitumisen tai lähikäsitteiden merkitystä ei avata. Mediakasvatukseen aihe on liittynyt erityisesti ääriliikkeiden teknologiavälitteisen rekrytoinnin myötä.

suomi

Medialukutaitoa kouluun: alakoululaisten havaintoja mainosten vaikutuskeinoista

Vuosina 2015–2017 Eettisen kaupan puolesta ry (Eetti) ohjaa mediakriittisiä vastamainostyöpajoja kouluissa ja kirjastoissa. Syksyllä 2016 Mediaympäristö ja mainosten lukutaito -hankkeessa erityisesti alakoululaiset ovat tutustuneet maailmankaupan oikeudenmukaisuuteen, kulutusvalintoihin, mainontaan ja vastamainoksiin.

suomi

Mediataide kasvattaa! – Mediataide tunnekasvatuksen tukena

Tunteita välitetään eri tavoin viestimällä; ilmeillä, eleillä, kosketuksella, äänillä ja sanoilla; joko suoraan tai eri medioiden välityksellä. Omien tunteiden turvallinen ilmaiseminen ja käsitteleminen yhdessä empatiataitojen oppimisen kanssa ovat avaimia tasapainoiseen arkeen ja yhdessä eloon. AV-arkin Miltä tuntuu? -oppimateriaali tarjoaa sarjan suomalaisten mediataiteilijoiden teoksia yhdessä tehtäväpankin ja asiantuntija-artikkelien kanssa tunnekasvatuksen tueksi.

suomi
Tilaa syöte RSS - Mediakasvatus