2016

20.06.2016 - KAVIn työntekijät - MEKU

Tällaiset kysymykset voivat herätellä tiedostamaan toiseuttavia valtasuhteita enemmistön ja vähemmistöjen välillä sekä pohtimaan omaa katsoja-asemaa.

06.05.2016 - KAVIn työntekijät - MEKU

Panelistit olivat kokolailla yksimielisiä siitä, että radikalisoitumisessa kyse on prosessista, jossa mediaviesteillä ei ole sen suurempaa roolia kuin monella muullakaan muuttujalla.

03.05.2016 - KAVIn työntekijät - MEKU

Jokaisella maalla oli oma pöytänsä, jonka puheenjohtaja oli valinnut käsiteltäväksi yhden mediakasvatuksen keskeisen ongelman, kehittämiskohteen tai onnistumisen omasta maastaan.

22.04.2016 - KAVIn työntekijät - MEKU

Tänään vietetään kansainvälistä Maan päivää.

30.03.2016 - Vieraskirjoittajat -

Ikärajojen perusteena olevia haitallisuuskriteerejä päivitetään yleensä muutamien vuosien välein.

23.03.2016 - Vieraskirjoittajat -

Koulukinon Media-avain on 4–15-vuotiaiden lasten vanhempia palveleva verkkosivu, joka punnitsee mediasisältöjä kasvatuksen

21.03.2016 - Vieraskirjoittajat -

Lisäksi Mediakasvatusseura pyrkii levittämään tietoa mediakasvatuksesta medialle ja välittämään medialta viestejä mediakasvatuksen kentälle.

04.01.2016 - Vieraskirjoittajat -

Aparaattisaari-pelin käsikirjoituksesta on vastannut tiiviisti kokoontunut esikouluopettajista ja lastenkirjastolaisista muodostettu

Sivut