Unescon Maailman audiovisuaalisen perinnön päivää vietetään 27.10.

Vuosittain vietettävällä päivällä pyritään lisäämään tietoisuutta audiovisuaalisen perinnön sekä sen säilyttämisen merkityksestä.

Unescon pääjohtaja Irina Bokova kirjoittaa viestissään Arkistot vaarassa: maailman identiteettejä suojelemassa:
"Audiovisuaalinen perintö, johon kuuluvat mm. elokuvat, radio- ja televisio-ohjelmat, ääninauhat ja videot, heijastavat historiaamme ja tarjoavat ainutlaatuisen selonteon yhteiskunnistamme sekä maailman kulttuurien erilaisuudesta." Bokovan mukaan audiovisuaalinen perintö on korvaamaton lähde lähihistoriamme, 1900- sekä 2000-lukujen ymmärtämiseksi. Se on ikkuna kansojen identiteettiin ja todistaa kulttuurien rikkautta. Audiovisuaalisilla materiaaleilla on paikkansa arkistoissa perinteisempien dokumenttien rinnalla.

Viestissään Bokova peräänkuuluttaa audiovisuaalisten materiaalien saavutettavuutta. Hän muistuttaa myös arkistoitavien materiaalien hauraudesta: Iso osa maailman audiovisuaalisesta perinnöstä on jo iäksi menetetty. Yhä tänä päivänä perintöä uhkaa esimerkiksi välinpitämättömyys sekä pula resursseista. On arvioitu, että aikaa digitoida ja siten pelastaa audiovisuaalinen perintö on 10–15 vuotta. "Suojelu suojelun vuoksi ei riitä," Bokova muistuttaa. Tarvitaan työtä, jotta erilaisten audiovisuaalisten dokumenttien merkitys aukenee. Audiovisuaalisella perinnöllä on keskeinen rooli ihmisiä yhdistävien, universaalien arvojen sekä suvaitsevuuden ja rauhan kulttuurin edistämisessä.

Bokova vetoaa alan toimijoihin, jotta yhteinen perintö säilyisi ja jotta sitä voitaisiin jakaa.

Irina Bokovan kirje kokonaisuudessaan (englanniksi): http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002350/235072e.pdf