Töitä tarjolla KAVIssa

Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa on avoinna mediakasvatuksen ja kuvaohjelmaluokittelun vastuualuetta johtavan apulaisjohtajan määräaikainen virkasuhde.

Apulaisjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää instituutin mediakasvatustoimintoja sekä vastata instituutille kuuluvien kuvaohjelmalakiin liittyvien viranomaistehtävien hoitamisesta. Lisäksi apulaisjohtajan tulee seurata yleistä kehitystä audiovisuaalisen viestinnän ja mediakasvatuksen alalla. Apulaisjohtaja toimii instituutin johtajan ensimmäisenä sijaisena.

Apulaisjohtajan nimittää opetus- ja kulttuuriministeriö. Kyseessä on määräaikainen virkasuhde, joka alkaa aikaisintaan 1.7.2018 ja kestää enintään 31.10.2020 saakka.

Lisätietoja valtiolle.fi.