Samalla taajuudella – esitelmäsarja KAVIssa syksyllä 2016

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) järjestää yhdessä Radio- ja televisiohistorian seuran, Yleisradion ja Suomen radiohistoriallisen seuran kanssa syksyllä avattavan Samalla taajuudella -näyttelyn yhteyteen esitelmäsarjan. Näyttely liittyy 90 vuotta täyttävän Yleisradion taipaleeseen ja esitelmien aiheet liittyvät laajasti kotimaisen radio- ja televisiotoiminnan aihepiiriin.

Samalla taajuudella -näyttelyn esitelmäsarja / Syksy 2016

Tiistai 13.9.2016 klo 16
Kauko Viitanen, Suomen Radiohistoriallinen Seura: Kotimainen radioteollisuus

Esitelmässä luodaan katsaus suomalaisten radiovastaanottimien valmistuksen kuuteen vuosikymmeneen. Alkuvaiheessa 1920-luvulla vastaanottimia valmistettiin pienissä verstaissa. Kotimainen radioteollisuus kehittyi nopeasti vuodesta 1935 lähtien. Televisio ohitti radion tehtaiden tuotannossa 1960-luvulla. Vientiin valmistetut radiot toivat kuitenkin uuden nousun 1970-luvulla. Sen jälkeen tehtaat keskittyivät televisioiden valmistukseen.

Tiistai 20.9.2016 klo 16
Göran Wahlberg, ent. tuotekehitysjohtaja: Kotimainen televisioteollisuus

Kotimainen radioteollisuus oli seurannut television kehitystä muualla maailmalla ja näin kerännyt televisiosta teknistä perustietämystä. Esitelmässä tarkastellaan Suomen televisioteollisuuden vaiheita vuosina 1956 – 2005: mm. televisioteollisuuden tuotekehitystä ja roolia uusien teknologioiden kehityksessä sekä kotimaisen tuotannollisen toiminnan loppua.

Tiistai 27.9.2016 klo 16 
Jorma Laiho, ent. teknologiajohtaja, Yleisradio: Digitalisaatio sekä radion ja television muutos

Esitelmässä käsitellään erityisesti television digitalisoinnin vaikutusta koko tuotantoketjuun ja jakelukanaviin sekä muutosta vastaanottolaitteisiin ja -tapoihin. Samalla kerrotaan lyhyesti digitalisoinnin vaikutuksista radioon, ja miksi sen jakelu on edelleen analogista.

Tiistai 4.10.2016 klo 16  
Lasse Vihonen, fil.kand., Radio- ja televisiohistorian seura: Radio kansakuntaa rakentamassa 1926–65

Kun yleisradiotoiminta käynnistyi Suomessa 1920-luvun alkuvuosina, kansa oli jakautunut katkeran sisällissodan jälkeen voittajiin ja häviäjiin. Sodan jälkeen ajatus kansallisesta eheytymisestä julistettiin yhteiseksi tavoitteeksi ja sen saavuttamiseksi asetettiin suuria odotuksia uudelle massatiedotusvälineelle - radiolle. Esitelmässä tarkastellaan kuinka Yleisradion ohjelmatoiminnassa tulivat esille kansalliseen eheytymiseen, kansan sivistystason ja vaurauden edistämiseen liittyneet piirteet aina 1960-luvun puoliväliin saakka.

Tiistai 11.10.2016 klo 16 
Pentti Kemppainen, dosentti, valtiot. toht.: Kaupallisen radion aika

Uusi aika ääniradion historiassa alkoi Suomessa vuonna 1985, kun kaupalliset paikallisradiot aloittivat lähetyksensä ja lopettivat samalla Yleisradion monikymmenvuotisen monopolin radioaalloilla. Pian omistus ja ohjelmatuotanto keskittyivät; paikallisradiot saivat väistyä radioketjujen, formaattiradioiden ja valtakunnallisen kaupallisen radion tieltä. Myös Yleisradio profiloi ohjelmatarjontansa. Monivaiheisten, voimakkaidenkin muutosten jälkeen radioaalloilla vallitsee nykyään tasapaino julkisen ja kaupallisen radion välillä.

Tiistai 25.10.2016 klo 16  
Juhani Wiio, dosentti, yhteiskuntat. toht.: Television ensimmäiset vuosikymmenet Suomessa

Esityksessä tarkastellaan kokoavien näkökulmien kautta suomalaisen television ohjelmistojen kehitystä. Kohteena ovat nimenomaan suomalaisilla televisiokanavilla lähetetyt ohjelmat ja ohjelmistot, ei niinkään television institutionaalinen historia. Aluksi katsotaan, miten televisio-ohjelmistot kehittyivät tv-toiminnan ensimmäisen viiden vuosikymmenen aikana, minkä jälkeen pyritään vetämään johtopäätöksiä suomalaisten television ohjelmistojen kehitystrendeistä aina tähän päivän saakka.

Tiistai 1.11.2016 klo 16 
Heikki Hellman, johtaja, dosentti, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö (CMT), Tampereen yliopisto: Television kehitys 1980-luvulta tähän päivään

Suomalainen televisio jätti ”niukkuuden aikakauden” 1980-luvulla, jolloin kaapelitelevisio ja Kolmoskanava alkoivat juurruttaa uudenlaista televisiokulttuuria Suomeen. 1990-luvulla Suomessa vakiintui duaalimalli, jossa julkinen palvelu ja kaupallinen televisio toimivat rinnakkain ja kilpailivat keskenään. Television ”runsauden aikakauteen” astuttiin varsinaisesti vasta 2000-luvun alkuvuosina, kun digitalisaatio moninkertaisti kanavatarjonnan.

Tiistai 8.11.2016 klo 16 
Lauri Kivinen, toimitusjohtaja, Yleisradio: Yleisradio 2017–

Yhdeksänkymmentävuotiaan Yleisradion toiminta pohjaa julkisen palvelun median periaatteelle, joka on muuttuvassa toimintaympäristössä ajankohtaisempi kuin ehkä koskaan. Kuinka varmistetaan riippumaton tiedonvälitys teknologioiden ja median liiketoiminnan myllerryksessä?

Kaikki esitelmät pidetään KAVIn KinoTuliossa, osoitteessa Sörnäisten rantatie 25 A, Helsinki. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.