Päättäjiä Pohjoismaista ja Baltian maista keskustelemassa mediakasvatuksesta

Maanantaina 2.5. Finlandia-talolle kokoontui Citizens of Mediated World -konferenssiin lähes 100 päättäjää, tutkijaa ja järjestöjen edustajaa keskustelemaan mediakasvatuksesta ja medialukutaidosta Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen korosti iltapäivän puheessaan kansainvälisen yhteistyön merkitystä.

Ministeri Grahn-Laasonen totesi, että vaikka digitalisaatiota ja koulutusta koskevissa linjauksissa korostuu usein yksilö, vastuu vihapuheen ja radikalisaation estämisessä on meillä kaikilla. Suomessa medialukutaito on vahvasti mukana mm. uusissa opetussuunnitelman perusteissa.

Citizens of Mediated World -konferenssin järjestää Kansallinen audiovisuaalinen instituutti yhdessä Nordicomin kanssa. Se on sivutapahtuma 3.–4.5.2016 järjestettävälle UNESCOn World Press Freedom Day 2016 -tapahtumalle, jonne odotetaan yli 1100 osallistujaa.

Aamupäivällä konferenssin ensimmäisessä pääpuheenvuorossa Nordicomin johtaja Ingela Wadbring kommentoi median muutoksia ja vihapuhetta demokratiakehityksen näkökulmasta. Wadbring nosti esiin sukupolvien erot: nuoret eivät enää seuraa perinteistä sanomalehteä, vaan saavat uutisensa erilaisista lähteistä, erityisesti sosiaalisesta mediasta. Professori Auksė Balčytienė liettulaisesta Vytautas Magnus Universitysta tutki toisessa pääpuheenvuorossa uutistenlukutaitoa nyky-yhteiskunnissa ja journalismin merkitystä demokratian ja osallisuuden näkökulmasta: ”Demokratia tarvitsee valistuneita kansalaisia, jotka tarvitsevat luotettavaa tietoa.”

Päivän kolmas pääpuheenvuoro keskittyi digitaaliseen kansalaisuuteen. Helsingin yliopiston professori Kristiina Kumpulainen haastoi ajattelemaan digitaalisia taitoja identiteetin rakentamisen näkökulmasta, osana taitoja osallistua yhteiskunnan toimintaan. Konferenssissa on paikalla myös Yle Uutisluokka raportoimassa päivän tapahtumista.

Kuva: opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kuvaaja Edvard Enqvist)

PÄIVITYS 11.5.2016
Konferenssi pääpuheenvuorot ministerin puhe ja paneelikeskustelu ovat katsottavissa YouTubessa tästä linkistä.