KAVIssa auki FISIC-hankkeen projektipäällikön virka

KAVIn medikasvatus- ja kuvaohjelmayksikköön (MEKU) haetaan projektipäällikköä Finnish Safer Internet Centre -hankkeeseen. Tehtävä on määräaikainen ajalla 1.6.2015–30.6.2016. Hakuaika päättyy 10.4.2015.

Projektipäällikkö osallistuu hankkeen toimintojen suunnitteluun ja vastaa niiden toteutumisesta, koordinoimisesta ja raportoimisesta niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Hankkeen näkyvin osa on ollut vuosittain vietettävä Mediataitoviikko. Finnish Safer Internet Centre -hanke on osa EU:n rahoittamaa Safer Internet -keskusten verkostoa ja työ sisältää paljon eurooppalaista yhteistyötä.

Nykyinen hanke kestää kesäkuun 2016 loppuun asti ja sitä toteutetaan yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. Hankkeelle tullaan todennäköisesti hakemaan jatkorahoitusta vuoden 2018 loppuun saakka. Lisäksi projektipäällikkö osallistuu muihin mahdollisiin viraston mediakasvatuksen edistämiseen liittyviin tehtäviin.

Projektipäällikkölta edellytetään soveltuvaa korkeakoulutusta, suomen kielen erinomaista ja englannin kielen kielen hyvää suullista ja kirjallista hallintaa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Hakijalta edellytetään kokemusta projektin hallinnollisista tehtävistä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Hakijalta edellytetään kokemusta verkostojen ja tapahtumien koordinoimisesta sekä viestintä- ja kirjoitustehtävistä.

Tehtävässä menestyminen edellyttää laajaa lasten ja nuorten mediankäytön ja mediakasvatuksen tuntemusta, kykyä hallita laajoja kokonaisuuksia, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Hyvät mediataidot ja verkko-osaaminen katsotaan eduksi.

Tehtäväkohtainen palkanosa sijoittuu palkkausjärjestelmän vaativuustasolle 8 tai 9 (2381,08 tai 2534,20) työkokemuksesta riippuen. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa max 45 %. Hakuaika päättyy perjantaina 10.4.2015 klo 16:15. Tutustu hakuohjeisiin valtiolle.fi-sivuston kautta (työavain 600-53-15).