KAVIn selvitys OKM:n rahoittamista mediakasvatushankkeista julkaistu

Mediakasvatusfoorumin yhteydessä 9.10.2014 julkaistussa selvityksessä todetaan, että valtaosa laajoista, suomalaisista mediakasvatushankkeista suunnattu ammattikasvattajille, ja varhaiskasvatus ja kodit ovat vähemmistössä.

Mediakasvatuksellisia hankkeita on suunniteltu paljon etenkin opettajia varten. Sen sijaan varhaiskasvattajat ja kodit ovat toistaiseksi jääneet hankkeiden osalta vähemmälle huomiolle. Tiedot selviävät Kansallisen audiovisuaalisen instituutin julkaisusta Mediakasvatushankkeet 2009–2013: Selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla rahoitetuista hankehakemuksista.

Ensimmäisessä laajassa mediakasvatuskentän hankeselvityksessä tarkasteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hallinnonaloilla myönteisen valtionavustuspäätöksen saaneita mediakasvatuksellisia hankkeita. Aineisto koostui 232 valtakunnallisen tai alueellisen hankkeen suunnitelmasta. Selvityksen kattavien viiden vuoden aikana hankkeet saivat yhteensä noin 15 miljoonaa euroa OKM:n eri avustusmäärärahojen kautta.

Kehittämis- ja koulutushankkeilla on tärkeä rooli suomalaisen mediakasvatuksen kentän toiminnan ja tunnettuuden edistämisessä. Ministeriölähtöiset avustukset ovat mediakasvatustoiminnan kehittämisessä merkittävin yksittäinen rahoituksen lähde ja niiden turvin on toteutettu monipuolisesti hankkeita. Selvityksen perusteella erityisesti tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä kehittäviä hankkeita on jo tuettu vahvasti. Tulevaisuudessa olisi tärkeää tiedostaa mediakasvatuksen monimuotoisuus sekä ottaa huomioon nykyistä vahvemmin päiväkodit niin, että myös alle kouluikäisten lasten mediakasvatukseen olisi omat määrärahansa. Myös huoltajien huomioimista ja lasten ja nuorten osallisuutta jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa voitaisiin nykyistä vahvemmin tukea.

Mediakasvatushankkeet 2009–2013 -selvitys julkaistiin Mediakasvatusfoorumi 2014 -tilaisuudessa. Mediakasvatuksen kansalliseen edistämiseen keskittyvään foorumiin kokoontuu alan päättäjiä, suunnittelijoita, tutkijoita ja asiantuntijoita. Tämän vuoden teemoina ovat hankkeiden kehittäminen, rahoitus ja arviointi. Tilaisuudessa hankerahoituksen tavoitteista ja linjauksista keskustelevat muun muassa OKM:n, Opetushallituksen, RAY:n ja Suomen kulttuurirahaston edustajat.

Hankeselvitykseen (pdf) pääset tästä >>