KAVI mukana tekijänoikeutta selvittävässä EU-hankkeessa

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on ollut vuoden 2013 heinäkuusta lähtien mukana yhdentoista EU-maan yhteisessä FORWARD-hankkeessa.

FORWARD on kolmevuotinen EU-hanke, jonka tavoitteena on luoda automaattinen järjestelmä, jota voidaan käyttää kaikenlaisten audiovisuaalisten teosten, mukaan lukien orpoteosten, tekijänoikeudellisen tilanteen selvittämiseen. Järjestelmä etsii ja käsittelee tekjänoikeuksiin liittyviä tietoja eri lähteistä, jotta kulttuurilaitokset, kaupalliset tahot tai muut käyttäjät saisivat helposti tietää onko jonkin teoksen tekijänoikeussuoja rauennut vai ei tai onko se orpoteos, jota voidaan rajoitetusti käyttää Euroopassa. FORWARD ottaa huomioon kansallisen lainsäädännön, jota ollaan luomassa orpoteosdirektiivin 2012/28/EU mukaisesti.

FORWARDin ansiosta orpoteosten etsintä voidaan systematisoida ja audiovisuaalisten teosten käyttöoikeuksien selvittäminen helpottuu. Hanke auttaa saamaan käyttöön
eurooppalaisten arkistojen kätköistä sisältöä, joka on ollut tavoittamattomissa epäselvän tekijänoikeustilanteen vuoksi. FORWARD toteutetaan kolmentoista eri toimijan yhteistyönä. Ne edustavat yhtätoista eri EU-maata, ja mukana on 11 elokuvaperintölaitosta ja kaupallista AV-kirjastoa. Hanke alkoi heinäkuussa 2013 ja jatkuu kesäkuun 2016 loppuun. Sitä koordinoi Belgian kuninkaallinen elokuva-arkisto, ja se saa rahoitusta Euroopan Unionin tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelmasta (ICT-PSP).

Lisätietoja FORWARD-hankkeesta löytyy sen www-sivuilta.