KAVI etsii esitystoiminnan suunnittelijaa

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin esitystoimintaryhmä hakee suunnittelijaa määräaikaiseen virkasuhteeseen. Hakuaika päättyy 22.2.2019 klo 16.15.

Tehtävä täytetään heti, ja se jatkuu 8.4.2020 saakka. Määräaikaisuuden perusteena on töiden järjestely virkavapauden vuoksi. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

KAVI harjoittaa esitystoimintaa elokuvateatteri Kino Reginassa, Kino Tuliossa ja kahdeksassa yliopistokaupungissa. Audiovisuaalisen kulttuurin edistämisen tulosalueeseen kuuluva esitystoimintayksikkö suunnittelee ja toteuttaa KAVIn esitystoiminnan ja elokuvakasvatuksen. Yksikön toiminta-ajatuksena on elokuvahistorian ja elokuvakulttuurin monipuolinen esittäminen.

Suunnittelija osallistuu aktiivisesti ohjelmistosuunnitteluun ja sen toteutukseen, esitystoiminnan filmiliikenteen hoitamiseen ja ohjelmakartan tekemiseen. Työhön kuuluu yhteydenpitoa sekä kotimaisiin että ulkomaisiin yhteistyökumppaneihin.

Hakijalta odotamme soveltuvaa korkeakoulututkintoa, monipuolista elokuvakulttuurin, elokuvahistorian ja alan kotimaisen toimintakentän tuntemusta sekä kielitaitoa (kotimaiset kielet sekä hyvä englanti). Työn menestyksekäs hoitaminen vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä tiimityöskentelyyn, oma-aloitteisuutta ja järjestelmällisyyttä.

Arvostamme aiempaa työkokemusta elokuvafestivaalityöstä tai arkistoelokuvien esittämisestä, elokuvien esitystoiminnasta ja ohjelmistosuunnittelusta.

Tehtävä sijoittuu instituutin palkkausjärjestelmässä vaativuustasolle 8, jolla peruspalkka on 2 427,64 €/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on maksimissaan 45% peruspalkasta.

Tiedusteluihin vastaa apulaisjohtaja Kirsi Raitaranta (kirsi.raitaranta@kavi.fi), p. 0295 338106 tai johtaja Matti Lukkarila (matti.lukkarila@kavi.fi), p. 0295 338113.

Hakemukset tulee tallentaa 22.2.2019 klo 16.15 mennessä osoitteeseen www.valtiolle.fi, työavain 29-37-2019. Vaihtoehtoisesti Kansallisen audiovisuaalisen instituutin johtajalle osoitetut hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, PL 16, 00501 Helsinki, tai sähköpostitse kirjaamo@kavi.fi. Kuoreen tai viestiin tunnukseksi ”Suunnittelija”. Hakemukseen tulee liittää nimikirjanote tai ansioluettelo sekä kopiot tärkeimmistä tutkinto- ja työtodistuksista. Hakemuksia ei palauteta.

**

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion laitos, jonka tehtävänä on elokuvien ja televisio- ja radio-ohjelmien säilyttäminen, kuvaohjelmien tarjoamisen valvonta ja mediakasvatuksen edistäminen. Instituutti myös edistää ja harjoittaa tutkimusta sekä tarjoaa toimialaansa liittyviä palveluja. Lisäksi instituutti edistää toimialansa kulttuurin tuntemusta saattamalla elokuvia ja ohjelmia yleisön saataville.