Julia Alajärvi aloitti Finnish Safer Internet Centren projektipäällikkönä

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin koordinoiman Finnish Safer Internet Centren (FISIC) uutena projektipäällikkönä aloitti 1.6.2015 KM Julia Alajärvi. Hän on toiminut ennen projektipäällikön tehtäviä FISIC-hankkeen projektikoordinaattorina. Alajärvi on aikaisemmalta työtaustaltaan toimittaja ja hän on valmistunut Lapin yliopistosta pääaineenaan mediakasvatus.

Projektipäällikön tehtäviin kuuluu muun muassa hankkeen toimintojen suunnittelu ja toteutuksesta vastaaminen sekä koordinointityöt ja raportoiminen niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Yksi hankkeen näkyvimmistä osista on vuosittain järjestettävä Mediataitoviikko, joka kokoaa yhteen noin 40 yhteistyökumppania kulttuurin, koulutuksen, viestinnän sekä lapsi- ja nuorisotyön aloilta suunnittelemaan ja toteuttamaan mediakasvatuksen teemaviikkoa.

Alajärvi on erittäin tyytyväinen saadessaan jatkaa työtä hankkeessa, joka tarjoaa monipuolisia tehtäviä ja yhteistyötä niin kotimaisten toimijoiden  kuin  kansainvälistenkin mediakasvatusammattilaisten kanssa.

"Kumppaneiden kanssa tehty ideointi ja toteutus ovat tässä hankkeessa erityisen mieluisia. Odotan jo suurella mielenkiinnolla syksyä ja seuraavan Mediataitoviikon  yhteistä työstämistä", Alajärvi kertoo.

Lisätietoja:

Julia Alajärvi, projektipäällikkö
Finnish Safer Internet Centre
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
julia.alajarvi@kavi.fi, p. 0295 338 009, 050 4344 229

Leo Pekkala, apulaisjohtaja
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
leo.pekkala@kavi.fi

Finnish Safer Internet Centre –hanke on osa eurooppalaisten Safer Internet –keskusten verkostoa. Nykyinen hanke kestää kesäkuun 2016 loppuun asti ja sitä toteutetaan yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. Hanke saa sekä kansallista että Euroopan komission myöntämää rahoitusta.