Elokuvakasvatus


Koulunäytöksiä ja verkkopalveluja myös kulttuuri- ja taidekasvatuksen tueksi. 

Elokuvakasvatusta ja yleisötyötä

Kino Reginassa järjestettävien koulunäytösten lisäksi KAVI tarjoaa myös verkkopalveluja elokuvakasvatuksen sekä kulttuuri- ja taidekasvatuksen tueksi.

Opetusta ja aarteita verkossa

Elokuvapolku on nettipalvelu, jossa KAVI tarjoaa ilmaisia oppimateriaaleja ja elokuvanäytteitä kouluissa tehtävän elokuvakasvatuksen tueksi niin taide- kuin mediakasvatuksen näkökulmista. Elokuvapolun näytteiden perustana ovat suomalaisen studiokauden elokuvat (Suomi-Filmi ja Suomen Filmiteollisuus), jotka ovat KAVIn omistuksessa.

Elävä muisti puolestaan tuo Suomen audiovisuaalisen historian kaikkien saataville. Sen keskeisenä voimavarana ovat elokuva-arkiston sekä radio- ja televisioarkiston monipuoliset kokoelmat. Näkökulma Suomen historiaan avautuu kotimaisten dokumenttielokuvien, uutiskatsausten, mainosfilmien ja aikansa tuntoja välittävän fiktion kautta. Sivuston painopiste on suomalaisen elokuvan kultakaudesta 1960-luvulle.

Kouluille ja oppilaitoksille järjestetään elokuvakasvatukseen liittyviä näytöksiä Helsingissä ja aluesarjoissa. Vuosittain Kino Reginan koulunäytöksissä käy 7 000-8 000 koululaista ja opiskelijaa. Näytöksiin liittyy yhteistyökumppaneiden kanssa tuotetut oppimateriaalit ja työpajoja. 

Monipuolisia projekteja lapsille 

Vuosien saatossa KAVIn elokuvakasvatuksessa on kehitelty erilaisia projekteja, joista on jäänyt monelle osallistujalle mieleen hyvä tekemisen meininki. Yksi hienoimmista hankkeista oli Helsingin juhlaviikkojen ja opetusviraston Mediakeskuksen (MEKE) kanssa toteutettu Riehakkaat mykät -projekti, jossa kolme koululuokkaa tuotti musiikin Chaplinin elokuviin. Projektin ohjasi muusikko Miro Mantere, joka työskenteli luokkien kanssa niin koulussa kuin MEKEn studioillakin.

Eräänlainen jatkoprojekti Riehakkaille mykille on ollut valtakunnalliseen, SKR:n rahoittamaan Taidetestaajat-projektiin tuotettu osallistava kinokonsertti, jossa Chaplinin Siirtolainen kinokonsertin myötä tutustuttiin mm. foley-ääniin ja tehtiin ääniä myös itse. Manteren lisäksi keskeisinä muusikkoina tapahtumassa olivat Kaj Mäki-Ullakko ja Lauri Levanto. 

Animaattori Tuomas Heimalan ja Mediakeskuksen kanssa on suunniteltu erityiset animaationkokeilupajat, joita on toteutettu jo vuodesta 2009 lähtien. Yhteistyötä on jatkettu Kulttuuritehdas Vernissan ja Animaatioaseman kanssa.

Koulut ja KAVI

KAVIn av-kulttuurin edistämisen yksikkö on mukana erilaisissa elokuvakasvatushankkeissa, joissa elokuvaa lähestytään eri lähtökohdista. Lasten- ja nuortenelokuvaa esittelevän Illusia-elokuvafestivaalin lähtökohtana oli uusi kansainvälinen elokuva. Lasten kulttuurikeskusten verkoston kanssa järjestettävä valtakunnallinen Koulujen elokuvaviikko korostaa elokuvakasvatuksen lisäksi kansallista elokuvahistoriaa ja elokuvakulttuuria. Koulukinon valtakunnallisessa Laudatur-hankkeessa elokuvakasvatuksen kohteena ovat opettajakoulutettavat.

Yleisötyötä tehdään myös yleisemmin KAVIn esitystoiminnassa. Esimerkiksi Helsingin yliopiston kanssa yhteistyössä järjestetyt elokuvahistoriaa valottavat luento- ja elokuvasarjat ovat herättäneet uudenlaista mielenkiintoa mykkäelokuviin. Lisäksi ohjelmiston esittäminen tuoreilla tavoilla on tuonut uusia yleisöjä, ja herättänyt kiinnostusta elokuvakulttuuriin.