Elokuva-arkisto


Kotimaisen elokuvan puolesta jo vuodesta 1957 lähtien.

  1. Home
  2.  » Elokuva-arkisto

Elokuva-arkistointia jo yli 60 vuoden ajan

KAVIn kokoelma- ja arkistotyössä huolehditaan siitä, että instituuttiin talletettu kotimainen ja ulkomainen elokuva sekä muu av-aineisto säilyvät asianmukaisesti järjestettyinä ja luetteloituina. Julkisessa levityksessä olevaan kotimaiseen elokuvaan kohdistuvista lakisääteisistä velvoitteista voit lukea tarkemmin täältä.  

Jokainen suomalainen elokuvantekijä ja -tuottaja voi saada elokuvansa talletetuksi Kansalliseen audiovisuaaliseen instituuttiin. Tähän tallettajapalveluun kuuluu ilmainen ja luottamuksellinen tallettajan aineistojen selvitystyö. Tarvittaessa materiaali luovutetaan tallettajan käyttöön, jonka jälkeen se palautuu arkiston kokoelmiin.

Lisätietoja tallettamisesta ja talletettavasta aineistosta:

Tommi Partanen, vastaava arkistonhoitaja, kotimainen elokuvakokoelma, p. 0295 3381 25

Petteri Kalliomäki, arkistonhoitaja, ulkomainen elokuvakokoelma, p. 0295 3380 53

Mari Kiiski, arkistonhoitaja, videokokoelma, p. 0295 3381 14

Vuonna 2011 perustettu digitaalisten palvelujen yksikkö tuottaa digitaalisia kopioita suomalaisista elokuvista, jotta niitä voitaisiin edelleen esittää mahdollisimman laajalti. Kaikki tuotettu aineisto arkistoidaan vain digitaalisesti.

Arkistoinnille keskeinen alkuperäisaineiston säilyttämisen periaate pysyy muuttumattomana myös digitaalisena aikakautena: filmi palautetaan aina digitoinnin jälkeen sitä varten suunniteltuun kylmävarastoon

Oheisaineistokokoelmat sisältävät kotimaisia ja ulkomaisia valokuvia, julisteita, käsikirjoituksia ja mainosmateriaaleja kymmenistä tuhansista eri elokuvista aina 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä meidän päiviimme

Videokokoelmat muodostuvat Suomessa levitettyjen vuokra- ja myyntivideokasettien ja DVD- ja bluray-levyjen vapaakappaleista, videotekniikalla tehtyjen elokuvien ja ohjelmien tallenteista sekä tutkimustarkoituksiin tehdyistä kotimaisten elokuvien DVD- ja videokopioista. Lue lisää videolla ja filmillä olevien aineistojen katselusta.

Oleellinen osa kokoelma- ja arkistotyötä on myös Suomen elokuva-arkiston 1980-luvun alussa aloittama ja edelleen KAVIssa jatkuva Suomen kansallisfilmografia -hanke. KAVIn tutkimuksen ja tiedonkeruun tuloksiin voi tutustua Elonetissä.

KAVIn osana toimineen Elävän kuvan museon näyttelytilat suljettiin kesäkuussa 2015. Tällä hetkellä KAVIn museokokoelmia esitellään vaihtuvissa näyttelyissä KAVIn aulagalleriassa sekä yhteisnäyttelyissä muiden toimijoiden kanssa. 

Suomen elokuva-arkiston historiasta kertoo enemmän vuoden 1997 juhlakirja Filmin tähden.