Draamaelokuvia uudelleenluokiteltu 


Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on omasta aloitteestaan osana kuvaohjelmaluokittelijoiden valvontaa uudelleenluokitellut useita draamaelokuvia. KAVI valvonta kohdistui elokuviin Trapped: The Alex Cooper Story (2019), The Kerala Story (2023) sekä Butcher’s Crossing (2022).

Kuvaohjelmaluokittelija oli 24.5.2023 arvioinut Trapped: The Alex Cooper Story -elokuvan sallituksi yli 16-vuotialle elokuvan voimakasta ahdistusta aiheuttavan sisällön vuoksi. Uudelleenluokittelussaan 21.11.2023 KAVI yhtyi kuvaohjelmaluokittelijan näkemykseen, ja piti elokuvan ikärajan sallittuna yli 16-vuotiaille. Uudelleenluokittelussa KAVI huomioi myös elokuvan alemman ikärajan tasoisen väkivallan sekä lievän seksuaalisen sisällön.

Myös elokuva The Kerala Story oli 17.5.2023 luokiteltu kuvaohjelmaluokittelijan toimesta sallituksi yli 16-vuotiaille elokuvan voimakkaan väkivallan ja voimakasta ahdistusta aiheuttavan sisällön vuoksi. KAVI katsoi uudelleenluokittelussaan 29.2.2024 ikärajan olevan perusteltu, ja säilytti sen ennallaan. Sekä kuvaohjelmaluokittelija että KAVI olivat myös huomioineet luokittelussa ikärajan 12-tasoisen seksuaalisen sekä päihteiden käyttöä sisältävän sisällön.

Butcher’s Crossing -elokuva taas oli luokiteltu 11.11.2023 kuvaohjelmaluokittelijan toimesta sallituksi yli 12-vuotiaille. Kuvaohjelmaluokittelija perusteli ikärajaa elokuvan väkivallan, melko voimakasta ahdistusta aiheuttavan sisällön sekä seksuaalisen sisällön kautta. Uudelleenluokittelussaan 30.5.2024 KAVI pysytti ikärajan ennallaan ja yhtyi kuvaohjelmaluokittelijan näkemykseen sen lapsen kehitykselle haitallisesta sisällöstä.