Varhaiskasvatus ja perusopetus ovat tärkeitä paikkoja oppia tuottamaan luovasti ja tulkitsemaan digitaalista sisältöä, toimimaan ohjelmoiduissa ympäristöissä ja käyttämään digitaalisia palveluita turvallisesti ja vastuullisesti. Näiden digitaalisten taitojen tasa-arvoisten oppimisen edistämiseksi on julkaistu uudistetut osaamisen kuvaukset.

Digitaalisen osaamisen, tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen, medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen opettaminen kuuluu opetussuunnitelmien perusteisiin. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjät sekä opettajat ja kasvattajat voivat kuitenkin tarvita käytännön tukea moniin kysymyksiin, kuten mitä on hyvä digiosaaminen vuosiluokilla 1-2, tai mitä osaamista oppilas tarvitsee ylemmillä vuosiluokilla voidakseen käyttää mediaa omien ideoidensa ja ajatustensa ilmaisemiseen. Tukea voidaan kaivata myös siihen, miten ohjelmoinnillinen ajattelu kehittyy eri vaiheissa, varhaiskasvatuksesta alkaen. Opetushallituksen ja Kansallisen audiovisuaalisen instituutin julkaisemat osaamisen kuvaukset ja niihin liittyvä monipuolinen aineisto tuovat konkreettista apua päivittäiseen digitaitojen opetukseen.

Ota käyttöön osaamisen kuvaukset ja digiosaamista edistävät sisällöt

Tarkoituksena on, että opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjät voisivat päivittää digitaaliseen osaamiseen sekä monilukutaitoon liittyviä tavoitteita ja sisältöjä paikallisissa suunnitelmissaan nyt julkaistujen kuvausten pohjalta. Hyödyntämällä kuvauksia kasvatuksen ja opetuksen toteuttamisessa lisätään kaikkien lasten ja nuorten tasa-arvoisia mahdollisuuksia oppia erittäin tarpeellisia digitaalisia taitoja.

Tieto – ja viestintäteknologisen osaamisen, medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen kokonaisuuksista ilmenee, mitä on oppilaan hyvä osaaminen eri vaiheissa perusopetusta. Varhaiskasvatuksessa kuvataan hyvää pedagogista toimintaa. Viime vuonna julkaistuja osaamisen kuvauksia on paranneltu opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille suunnatun kyselyn sekä avointen kuulemisten perusteella.

Päivitetyt osaamisen kuvaukset julkaistiin Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman sivuilla 8.6. 2022. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttöön on julkaistu myös runsas määrä avointa koulutuksellista sisältöä, oppaita, artikkeleita, videoita ja mallinnuksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee osaamisen kuvausten käyttöönottoa myöntämällä avustuksia opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille. Haun tuloksista ilmoitetaan kesäkuussa.

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma on osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020–2023). Kehittämisohjelmassa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti vastaa medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksista ja Opetushallitus digitaalisen osaamisen sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osakokonaisuudesta.

Lisätietoja:

Medialukutaito: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Sari Murtonen, projektiasiantuntija  sari.murtonen@kavi.fi

Ohjelmointiosaaminen: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Sasu Leinonen, projektiasiantuntija  sasu.leinonen@kavi.fi

Digitaalinen osaaminen, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen: Opetushallitus, Päivi Leppänen, hankekoordinaattori paivi.leppanen@oph.fi