Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on selvittänyt vastikään julkaistun Counter-Strike 2 -digitaalisen pelin ikärajaa Suomessa. Peli on julkaistu syyskuussa 2023 ilmaisena päivityksenä vuonna 2012 julkaistulle Counter-Strike: Global Offensive -digitaaliselle pelille.

Kuvaohjelmalaissa (710/2011) säädetään muun muassa velvollisuudesta noudattaa kuvaohjelmien eli esimerkiksi digitaalisten pelien, elokuvien ja televisio-ohjelmien ikärajoja sekä siitä, miten ikärajat tulee antaa eli luokitella. KAVIn selvityksen mukaan Counter-Strike 2 -pelillä ei ole Pan European Game Informationin (PEGI) mukaista ikärajaa, joka hyväksyttäisiin Suomessa viralliseksi ikärajaksi.

Suomalaisen käytännön mukaisesti myös esimerkiksi elokuvien eri leikkausversioille tulee eriävän sisällön vuoksi luokitella erilliset ikärajat. KAVI on pelien eriävän sisällön vuoksi tulkinnut, että syyskuussa julkaistu Counter-Strike 2 -peli on Counter-Strike: Global Offensive -pelistä erillinen kuvaohjelma, eikä Counter-Strike: Global Offensive -pelin ikärajaa voi suoraan soveltaa Counter-Strike 2 –peliin, vaan peli tarvitsee oman ikärajaluokituksen.

KAVI haluaa selvityksensä myötä tiedottaa, että Counter-Strike 2 -pelillä ei ole Suomessa virallista ikärajaa. Counter-Strike 2 -pelille tulee luokitella virallinen ikäraja, ennen kuin peliä voi tarjota eli esimerkiksi pelata julkisesti osana nuorisotoimen toimintaa tai pelitapahtumissa tai myydä Suomessa. Ikärajaluokittelun voi tilata kuvaohjelmaluokittelijalta tai KAVIlta.

Virallisesti luokiteltua ikärajaa tulee noudattaa, kun peliä tarjotaan. Yksityisesti kodin piirissä tapahtuvaa digitaalisten pelien pelaamista KAVI ei valvo. Kuvaohjelmien ikärajat auttavat tekemään lapsen kannalta turvallisempia mediavalintoja, minkä vuoksi ikärajojen noudattamista myös kotona voi suositella.

Lisätietoja antavat ikärajaan liittyvissä kysymyksissä erityisasiantuntija Nelli Kampman (nelli.kampman@kavi.fi) ja pelin tarjoamiseen liittyvissä kysymyksissä ylitarkastaja Erika Lauri (erika.lauri@kavi.fi)