KAVIn radio- ja televisioarkisto (RTVA) on saanut 150 000 euroa uudistetun Ritva-järjestelmän hankintaprojektiin. Puolet projektin kokonaiskustannuksista kattava rahoitus tulee Business Finlandin Julkiset innovatiiviset hankinnat  -rahoitushausta.

Business Finland haluaa auttaa julkista sektoria olemaan mukana luomassa uusia markkinoita. Tuen kautta innovaatiot saavat paitsi kehitysympäristön myös ensiostajan. Rahoitus soveltuu erityisen hyvin uuden hankintalain mahdollistamaan Innovaatiokumppanuus-menettelyyn, jossa hankintayksikkö määrittelee tarpeensa innovatiiviselle tavaralle, palvelulle tai rakennusurakalle, jota ei vielä ole saatavilla markkinoilta. Kumppanuusvaiheessa tuotteen kehitystyö ja varsinainen hankinta on mahdollista yhdistää toisiinsa.

Uuteen Ritva-järjestelmään on tarkoitus toteuttaa koneoppimistoimintoja ja muita nousevia teknologioita, joiden tavoitteena on:

  • vähentää rutiinityötä automaation avulla, jotta työpanos saadaan strategisesti merkityksellisempään työhön
  • tarjota tutkijoille ja muille tarvitsijoille mahdollisimman tehokas, innovatiivinen ja uusinta teknologiaa käyttävä järjestelmä laajamittaisen aineiston analysoimisen ja siten yhä kattavampien hakujen ja lisääntyvien tutkimusten tueksi

Rahoitus on käytettävä 31.12.2021 mennessä.

Lisätietoa rahoituksesta:

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/innovatiiviset-julkiset-hankinnat/

Lisätietoa innovaatiokumppanuudesta:

https://www.businessfinland.fi/48cd19/globalassets/julkaisut/innovaatiokumppanuus-kasikirja.pdf

Lisätietoa Ritva-tietokannasta:

https://rtva.kavi.fi/cms/page/page/etusivu