Elokuvien ja televisio-ohjelmien ikärajojen luokittelukriteereitä päivitettiin tänä vuonna. Keskeisiä muutoksia ovat puheen ja äänen huomioiminen sekä alaikäisten nikotiinituotteiden lisääminen päihdekriteereihin.  

Ikärajojen luokittelukriteerit otettiin käyttöön vuonna 2012 ja niitä päivitettiin edellisen kerran vuonna 2016. Nyt tehdyt laajat päivitykset toteutettiin sekä KAVIn erityisasiantuntijoiden että ikärajaluokittelijoiden havaitsemiin muutostarpeisiin perustuen. Kriteerien päivityksen tarkoituksena on pitää kriteerit ajantasaisina, jotta ne palvelisivat parhaiten luokittelutyötä. Jatkossa kriteeristöä päivitetään keskitetysti kerran vuodessa.

Uudistetuissa kriteereissä puheen merkitys on huomioitu aiempaa laajemmin, päihdekriteerejä lukuun ottamatta. Visuaaliset, auditiiviset tai dialogissa esiintyvät viittaukset voivat siis vaikuttaa ikärajaan. Tämä johtuu siitä, että joidenkin elokuvien ja televisio-ohjelmien kohdalla dialogi sisältää niin yksityiskohtaisen kuvailevaa puhetta, että sen synnyttämiltä mielikuvilta on vaikea välttyä. Esimerkiksi voimakasta ja yksityiskohtaista seksuaaliväkivaltaa kuvailevan dialogin katsotaan olevan tarpeen huomioida ikärajaluokittelussa, vaikka itse tapahtumaa ei näytettäisi kuvissa.  

Miksi alaikäisyys on lisätty päihdekriteereihin?

Vaikka alkoholi ja nikotiinituotteet ovat Suomessa lain mukaan laillisia päihteitä, ne ovat laittomia alaikäisille. Mallikäyttäytymisen kannalta on ollut tärkeää huomioida päihdekriteereissä erityisesti alaikäiset.

Mitä nuorempi lapsi on, sitä vähemmän hänellä on edellytyksiä ymmärtää monitulkintaisia viestejä, jotka aikuisen mielessä muodostavat selkeitä merkityksiä. Esimerkiksi huumeiden käytön esittäminen myönteisenä, nuoren arkeen kuuluvana asiana saattaa luoda alaikäiselle katsojalle positiivista tai ongelmia sivuuttavaa mielikuvaa huumeidenkäytöstä.

Päivitetyn päihdekriteerin täyttymisen perusteena on siis se, että käyttäjä on selkeästi alle 18-vuotias. Lisäksi kuvattu päihteiden käyttö on merkittävässä osassa ja se esitetään ongelmattomasti tai ihannoiden. Ihannoivaan kuvaamiseen liittyy asian esittäminen oikeutettuna, kaunisteltuna, palkittuna tai nuoren arkeen kuuluvana.  

Lue lisää ikärajoista