EU-komissiolta uusi video disinformaatiosta

EU-komissiolta uusi video disinformaatiosta

Sosiaalinen media ja erilaiset verkkoalustat ovat helpottaneet vaaleihin vaikuttamista ja disinformaation levittämistä. Tämä voi heikentää demokraattisia prosesseja ja sitä kautta kokonaisten vaalien lopputuloksia. Medialukutaito ja kriittinen lähestymistapa verkossa...