Väitöstutkimus mediakasvatuksesta

Väitöstutkimus mediakasvatuksesta

KAVIn erityisasiantuntijana työskentelevä KM Saara Salomaa tarkasteli väitöstutkimuksessaan mediakasvatusta osana varhaiskasvatuksen opettajien työtä ja koulutusta. Salomaan tutkimus tarjoaa uutta tietoa sekä kasvatustoiminnan että ammattilaisten osaamisen...