Haussa filmiteknikon vuorotteluvapaan sijaisuus

Haussa filmiteknikon vuorotteluvapaan sijaisuus

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Digitaalisten palveluiden yksikkö vastaa suomalaisen elokuvaperinnön digitoinnista, digitaalisesta jakelusta sekä pitkäaikaissäilyttämisestä. Yksikön ydintehtävä on alkuperäisfilmien saattaminen digitaaliseen muotoon...